Tips & inspiratie over de ontwikkelingen in de Olie Branche

Diesel Of benzine tanken?

In onze blog ‘Wat tank ik eigenlijk in mijn auto?’ leest u meer informatie omtrent diesel en benzine. Diesel of benzine tanken? Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op

Diesel en benzine

Wie een dieselauto rijdt, stopt bij elke tankbeurt een beetje frituurvet in de tank. Elke benzineauto rijdt deels op alcohol. Bij diesel wordt “biodiesel” bijgemengd, en dat wordt vooral (voor 85%) gemaakt van gebruikt frituurvet. De snackbar om de hoek levert daarvoor echter lang niet genoeg. Het overgrote deel van de Nederlandse biodiesel wordt dus geïmporteerd. Vanuit alle continenten voeren wij afgewerkt frituur- en braadvet in: vet van de churros uit Spanje alsmede van de Duitse braadworsten, maar ook uit de Verenigde staten, China en Taiwan. Nog eens 10 % van de biodiesel wordt gemaakt van dierlijk vet; vooral van afgekeurde kadavers uit de veehouderij.

Bij benzine wordt “bio-ethanol” bijgemengd. Dit is dezelfde alcohol die in bier, wijn of Kleiner Feigling zit. Bio-ethanol wordt, net zoals de alcohol bij de slijter, bijna altijd gemaakt van landbouwgewassen: tarwe, maïs, suikerbieten en met name suikerriet. Ook deze komen merendeels uit het buitenland.

Gevolgen voor het klimaat

Op de lange termijn kunnen biobrandstoffen uit voedselgewassen niet gebruikt worden om onze verplicht gestelde klimaatdoelen te halen. Al jaren groeit de weerstand tegen de door “Europa” opgelegde 10% verplichting voor 2020. De reden: de voedselproductie kan erdoor in het gedrang komen. Kanttekening: op al deze akkers zou anders voedsel worden geteeld. Daarbij komt de volgende gedachte op: Is de productie van biobrandstof wel zo CO² neutraal?

De CO², die uit de auto-uitlaat komt, is immers eerst door groeiende gewassen opgenomen. Wat daarbij niet wordt meegeteld, is dat de teelt van de gewassen als tarwe, maïs (voor bio-ethanol) of koolzaad (voor biodiesel) ook kunstmest vergt en landbouwmachines. Verder moet biodiesel in chemische fabrieken worden gemaakt.

Daarbij komt dat van de 10% verplichting in 2020, er maar 7 % van voedselgewassen afkomstig mag zijn. Omdat Nederland de vermeldde klimaatdoelen niet gaat halen, zakt voor de Nederlander dit percentage naar 5%.

Gevolgen voor uw auto

In geval van benzine met Ethanol (nu veelal nog 5%, straks naar 10 %) zal het verbruik stijgen. Dit betekent dat u vaker zal moeten tanken. Controleer wel eerst of u E10 mag tanken in uw auto. In geval van biodiesel gaat u nog meer merken. Omdat op allerlei manieren geprobeerd wordt om het verplichte percentage bijmenging te halen, wordt de zelfontbranding van de dieselbrandstof steeds verder benadeeld. Dit brengt enige gevolgen met zich mee. Gebruik van biodiesel vermindert de uitstoot/productie van HC, CO en PM. Echter verhoogt de productie/uitstoot van NOx stikstofoxide.

Om biodiesel te kunnen gebruiken én het milieu niet nog meer te belasten, worden door motorfabrikanten oneindig veel oplossingen/aanpassingen bedacht om uw auto toch de weg op te mogen laten. Echter bedacht en uitgevonden in de meest ideale rij-situaties en omstandigheden. Deze zijn helaas niet in de praktijk haalbaar en zorgen zodoende voor de nodige problemen: inwendige motorvervuiling.

Neem contact met ons op

Voor diagnose, hulp en advies om deze problemen aan te pakken of te voorkomen bent u bij Mar-Oil aan het goede adres. Voor het bestellen van aanverwante producten kunt u uitstekend terecht in onze webshop: Smeermiddelenwinkel.nl.