Wij zijn op zoek naar een medewerker marketing en communicatie MBO: niveau 4

Assisteert bij opstellen operationele plannen ter uitwerking marketing- en communicatiebeleid (B1-K1)
 • Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze (B1-K1-W1)
 • Doet voorstellen voor een operationeel plan (B1-K1-W2)
 • Werkt een operationeel plan uit (B1-K1-W3)
 • Becommentarieert en actualiseert operationele plannen (B1-K1-W4)
Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten (B1-K2)
 • Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart (B1-K2-W1)
 • Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken (B1-K2-W2)
 • Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken (B1-K2-W3)
 • Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken (B1-K2-W4)
 • Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken (B1-K2-W5)
 • Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal (B1-K2-W6)
 • Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website (B1-K2-W7)
Assisteert bij het onderzoeken van de markt (P1-K1)
 • Volgt ontwikkelingen op de markt (P1-K1-W1)
 • Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen en verwerkt deze tot managementinformatie (P1-K1-W2)
 • Zet marktonderzoeken op (P1-K1-W3)
 • Voert marktonderzoeken uit (P1-K1-W4)
Assisteert bij het verzorgen van de corporate informatie (P1-K2)
 • Redigeert aangeleverde teksten (P1-K2-W1)
 • Geeft voorlichting over de organisatie aan derden (P1-K2-W2)